On the National Museum

Part of the exhibition Subjektiviteter on the Swedish National Museum.

24 of Sweden´s most influential designers are on show at Kulturhuset in Stockholm. Each designer has selected one item from the treasures of the National Museum. My choice is the Triplex lamp made by JP Johansson 1919. It is an extremely functional object that has not been exceeded in its field since its creation. A telescopic task lamp for industrial use. Triplex can be extended more than 3 meters from the wall.

I was chosen by the design podcast Summit with the motivation:

“Bild- och konceptkultur till trots, det finns alltjämt – både hos konsumenter och producenter – behov av produktions- och industrianpassad formgivning. Med bordet “Clip” och brandsläckaren “Firephant” har Jonas Forsman på ett övertygande sätt tidigt i karriären visat att han ämnar verka inom och förnya det fältet.”

Oops, in swedish…